Φιλοσοφία

Η Day6 είναι μια ανεξάρτητη διαφημιστική εταιρία η οποία ιδρύθηκε το 2007 στην Αθήνα. Με δημιουργική πρωτοτυπία, ευελιξία και αποτελεσματικότητα, παρέχουμε ένα πλήρες φάσμα καινοτόμων λύσεων επικοινωνίας και μάρκετινγκ για κάθε επιχείρηση.