Η μετακόμιση

PORSCHE - Sportscar | Direct Mail

  • Astrid Awards 2009
    Honors

Ο ορισμός του conceptual εντύπου βρίσκει την εφαρμογή του σε αυτή την ιδέα για direct mail! Η Porsche-Sportscar, θέλοντας να ενημερώσει τους πελάτες της για την αλλαγή διεύθυνσης στα κεντρικά της γραφεία, έστειλε αυτή την ειδική κατασκευή, στην οποία καθώς ο παραλήπτης τραβάει το εσωτερικό για να διαβάσει την πληροφορία, το λογότυπο της Porsche μετακινείται από την παλιά στη νέα διεύθυνση, αναπαριστώντας έτσι τη μετεγκατάσταση της εταιρίας!