Υπαλληλούια!

Skywalker.gr | Σειρά Καταχωρίσεων

Μέσα από αυτή τη σειρά καταχωρίσεων για το skywalker.gr, τροποποιήσαμε διάφορες αναφορές και φράσεις από τη Βίβλο, ούτως ώστε να σχετίζονται με τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού και την εργασία. Τα εικαστικά των καταχωρίσεων ήρθαν να ενισχύσουν το concept της Βίβλου, εμπνεόμενα από μπαρόκ απεικονίσεις αγγέλων και γραφών.